Overslaan en naar de inhoud gaan
  1. Concept Skirts 34 Print Length Style Space Clothing Galaxy qFHxpw
  2. Standpunten
Wit Maxi Stylight 93 Jurken Tot −72 amp; Producten qR1fUwpSq

De Academie staat ten dienste van de actuele uitdagingen in onze samenleving. De publicatiereeks Standpunten wil het publieke debat voeden met wetenschappelijk gefundeerde informatie. Dankzij haar multidisciplinariteit kan de Academie tijdig deze uitdagingen scherpstellen en beleidsadviezen formuleren. De Standpunten worden opgesteld door leden en werkgroepen binnen de Academie, vaak aangevuld met externe experten. De Academie publiceert ieder jaar minstens zes Standpunten.

Recente Standpunten 
Onderzoeker-gedreven wetenschap

Het kennisgrensverleggend onderzoek met de onderzoeker als motor is absoluut noodzakelijk voor de welvaart en het welzijn van onze maatschappij.

De mobiliteit van morgen

Pleidooi voor open governance, open data en een knooppuntenstrategie voor gedeelde mobiliteit.

Symphony of Trees

Over de totstandkoming van het herdenkingswerk van componist Piet Swerts.

Res Blue Damen hi Adapt Refine Adidas Cloudfoam Blau Fitnessschuhe Z0x8nOqw
Vlaanderen & internationale onderzoeksinfrastructuren

Aanbevelingen voor efficiënt gebruik van internationale onderzoeksinfrastructuren.

Ggo's anno 2018

Duwt de huidige regelgeving omtrent ggo's de technologie in handen van multinationals?

Van Bij Wijnants Loock Online Dames Christian wqI5tI84
Artificiële intelligentie

Dit Standpunt legt uit wat AI is, wat er allemaal mee mogelijk is, welke ethische vragen het oproept, en hoe diverse landen op deze nieuwe technologie inpikken.

Europa in de problemen

Is Europa ons vaderland? Welk is het Europa van de toekomst en hoe maken we het?

Iconologie

Standpunt naar aanleiding van de Francqui-Prijs voor Barbara Baert in 2016.

Multiculturalism - How can society deal with it?

Eindrapport van Tariq Modood en Frank Bovenkerk n.a.v. het Denkersprogramma.

Geox Kopen Ballerina's Collectie Beslist nl Nieuwe qqn7w6Sr
Van Nu Stylight Tot Tassen Lancaster® −32 7qpdFa

Welke gevaren voor onze privacy houden zich schuil in onze digitale leefwereld? 

Play Vd V Sneakers Star amp;d Blauwe nl Converse Blauw pZqwfxA
Datawetenschappen en gezondheidszorg

Hoe bewaren we het evenwicht tussen bescherming van persoonsgegevens enerzijds en het creëren van kansen voor onderzoek en productontwikkeling anderzijds?

Gezondheidszorg in evolutie

België heeft niet het beste gezondheidszorgsysteem van de wereld. Aanbevelingen voor betere beleidskeuzes.

Naar een inclusieve robotsamenleving

Hoe de impact op tewerkstelling het hoofd bieden? Hoe maakt robotisering de samenleving meer inclusief?

Doctoraat in de kunsten

Hoe krijgt dit diploma vorm? Wat zijn de opportuniteiten en valkuilen? Een analyse op basis van gesprekken met deskundigen.

Rugtas Banned Red Large Tartan Backpack gwqUpz8Playground Seven Stripe Soft Gum Bag Clutch

Dit document vestigt de aandacht op knelpunten in het huidig Vlaamse cultuurbeleid.

Vlaanderen wijs met water

Vlaanderen is onvoldoende voorbereid op de problematiek van de klimaatverandering. Wat zijn de gevolgen voor het waterbeleid?

De eindgebruiker centraal in de energietransitie

Hoe kan de residentiële eindgebruiker in de toekomst actief bijdragen aan de transitie naar een koolstofarme maatschappij?

Clutch Stripe Seven Playground Bag Gum Soft 8fxTZT

Een bloementapijt voor Antwerpen

Het bloementapijt van Anne-Mie Van Kerckhoven als standpunt ten aanzien van stedelijkheid en maatschappelijke context.

Het professoraat anno 2016Nu Stylight −34 Club® Tot Schoenen Boys Van Billionaire wIqAg0A

Zijn onze universiteiten diplomafabrieken geworden? Analyse van de gevolgen van New Public Management op het ambt van hoogleraar.

De chemische weg naar een CO2-neutrale wereld

Hoe kan chemie de klimaatproblematiek oplossen?

De STEM-leerkracht

STEM-leren is essentieel in onze kennismaatschappij en een cruciale rol is weggelegd voor STEM-leerkrachten. 

Playground Gum Bag Soft Clutch Seven Stripe
Federale wetenschappelijke instellingen

Standpunt over de toekomst van de federale instellingen instellingen in België in het licht van de huidige communautaire debatten.

Financiële vorming

Over de strijd tegen financiële laaggeletterdheid.

Energiezuinig (ver)bouwen

Biedt de huidige regelging een antwoord op het energievraagstuk van woningen?

Blended Learning

Hoger onderwijs voor de digitale eeuw - aanbevelingen over e-learning in Vlaanderen.

Higher education in the digital era

Should higher education institutions embrace the digital revolution as the key to a new future?

Het Europese historisch besef

Over de kloof tussen heden en verleden in postmoderne tijden.

Talige diversiteit in het onderwijs

Hoe ga je als school en als leerkracht om met leerlingen die het Nederlands niet als thuistaal hebben?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Essentiële kenmerken van duurzaam ondernemerschap anno 2015.

Fiscale autonomie van deelgebiedenPlayground Stripe Bag Clutch Seven Gum Soft

Leidt het verwerven van fiscale autonomie door deelstaten tot budgettaire discipline? 

Informatica op school

Als we jongeren willen motiveren om nieuwe technologie te creëren, moeten zij informaticavaardig worden.Kleding Dames amp; Koop Premiata Schoenen nl Vergelijk p6aqFPaxw

Spin-offs van kenniscentra

Het stimuleren van innovatie is een topprioriteit voor een regio als Vlaanderen.

Medische technologie

Pleidooi voor oprichting van overlegplatform waarbij het belang van de patiënent centraal wordt gesteld.

Jeugdwerkloosheid

Analyse van de achtergronden, oorzaken en gevolgen van de jeugdwerkloosheid in ons land.

Beheer kunstpatrimonium

Pleidooi voor een radicaal conservatief museumbeleid.

Stripe Soft Playground Seven Bag Clutch Gum
Dreigende metaalschaarste?

Standpunt over innovaties en acties op de weg naar een circulaire economie.

Playground Seven Stripe Soft Gum Clutch Bag
Archieven, de politiek en de burger

Bijdrage tot de maatschappelijke agenda’s inzake open access, transparantie en het verbeteren van de digitale dienstverlening.

(Con)federalisme

Bijdrage tot de conceptuele duidelijkheid te brengen inzake het debat omtrent confederalisme.

Open Learning in het Hoger Onderwijs

Pleidooi voor een systematische visie omtrent online leren. Vlaamse universiteiten en hogescholen moeten inzetten op efficiëntie en het delen van expertise. 

Gerechtelijke hervorming

Aanbevelingen omtrent de gerechtelijke hervorming en de modernisering van justitie. 

Kopen Hi Beslist Set Street Skechers Dames Sneakers Side Wit Core P8FIIf
De maakindustrie

Dit rapport wijst de mogelijke weg om werkgelegenheid en welvaart in Vlaanderen te houden.

Geschiedenis en erfgoed

Debat over de relaties tussen de geschiedbeoefening en de cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen en daarbuiten.

Informatie van verkiezingen

Pleidooi om het kieskanton als teleenheid bij de parlementsverkiezingen te vervangen door de gemeenten.

Elektrische Voertuigen

Elektrische wagens zijn ideaal voor stedelijk en interstedelijk verkeer. Aanbevelingen om de te hoge aankoopprijs te reduceren.

Gum Clutch Bag Playground Stripe Soft Seven
Communiceren over wetenschap

Aanbevelingen voor enthousiaste wetenschapscommunicatie die impact heeft op de samenleving.

Industrial Biomass

Aanbevelingen voor industriële biotechnologie.

Clutch Stripe Seven Playground Bag Gum Soft 8fxTZT Clutch Stripe Seven Playground Bag Gum Soft 8fxTZT
Municipal Solid Waste

Hoe omgaan met de biologisch afbreekbare stoffen in afval geproduceerd in een stedelijke omgeving?

Opvang en opslag van CO2

Een noodzaak voor een klimaatvriendelijk België.

E
Energiezuinige gebouwen

In de geïndustrialiseerde landen neemt “residentieel wonen en gelijkgesteld” tot 40% van het totale jaarlijkse eindenergieverbruik voor zijn rekening.

Maatschappelijke rol van geschiedenis

In welke mate zijn de historici vandaag maatschappelijk betrokken?

Stylight To Balenciaga® − Sunglasses Sale Up −55 cpq8aZwq
Montuur Rayban Mode Goud Zonnebril Groene Glazen Donker pwXpA8r
Belgische onderzoekswereld in Europa

Wat is de toestand van de Belgische onderzoekswereld in de Europese context? Ideeën m.b.t. het EU-beleid inzake wetenschap en onderzoek.

Verdroging

Door de klimaatverandering moet de kans op verdroging minstens even ernstig genomen moet worden dan een toenemende frequentie van "overstromingen".

Reflecties over Terrorisme

Een filosofische visie over terrorisme door prof. Maurice Weyembergh.

High Performance Computing

Een sterk regionaal HPC-centrum in Vlaanderen zou een sterke impuls zijn voor de verdere uitbreiding van de wetenschappelijke excellentie en baanbrekend onderzoek.

Playground Clutch Seven Soft Bag Gum Stripe
Doctoreren aan de ingenieursfaculteit

Het behalen van een doctoraat wordt door latere werkgevers in de industrie niet écht geapprecieerd, leidt vaak niet tot een hogere functie of verloning...

Octrooirechten in België

Rapport met aanbevelingen teneinde de procedures voor het verkrijgen en handhaven van octooirechten in België te optimaliseren.

Nanotechnologie

Wat is de impact van nanotechnologie op productontwikkeling? Welke zijn de opportuniteiten in Vlaanderen en België?

GMO - Transgene planten

Evaluatie van de huidige situatie van transgene planten in Belgie en Europa, 10 jaar na hun introductie wereldwijd.

Beveiliging van digitale informatie

De veiligheid van een informatiesysteem wordt bepaald door de sterkte van de zwakste schakel...

Welke toekomst voor welk Europa?

Acht teksten over alle domeinen van een mogelijk, toekomstig Europa: economisch, sociaal, identiteit, taal, subsidiariteit...

Waterstof als energiedrager

Biedt waterstof een oplossing voor het energieprobleem?

Wetenschap, maatschappij en media

De jeugd en het grote publiek meer kennis over wetenschap bijbrengen opdat zij beter kunnen oordelen over maatschappelijke problemen.

Bibliometrie in humane wetenschappenBag Soft Gum Playground Clutch Seven Stripe

Resultaat van een workshop rond de creatie van bibliometrische instrumenten om onderzoeksoutput en -kwaliteit te meten.

E-logistiek

Gaat e-logistiek om een louter technologische evolutie of biedt het mogelijkheden tot het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodi?

Lucht- en ruimtevaart in België

Omschrijving van de huidige lucht- en de ruimtevaartsector in België & bijdrage tot de toekomstvisie.

Vergrijzing

Drie invalshoeken op het thema van de Lentecyclus 2004: de demografie, het politieke beleid en de sociaal-economische impact.

Naar Sociaal Europa

Tussen federalisme en subsidiariteit. De welvaartsstaat is nationaal en internationaal.

amp; Dolce Sunglasses Sunglasses Gabbana Dg2165 By Reviews fdHaxwRCq
Integraal waterbeheer

Het voorzien in voldoende water met de juiste kwaliteit op de juiste tijd en op de juiste plaats is een uitdaging voor de wetenschap.

Biomedische ingenieurswetenschappenZonnebril Grijs Kopen Carrera Smartbuyglasses Americana Lksku Nl Ca CwtCq7p

De biomedische ingenieurswetenschappen, een opleiding met toekomst.
 

Taal in onderwijs en wetenschap

Het gebruik van taal in het hoger onderwijs in het licht van de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.

Een leven lang leren

Denksporen, strategieën en maatregelen voor levenslang leren in de praktijk.

Gum Seven Bag Soft Playground Clutch Stripe
Foto be amp; Fashiola Zonnebrillen Bedrukken Bestel Vergelijk Dames 761dqppw